Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

Trường sĩ quan đặc công - DCH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

7860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh