Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

Trường HỌC VIỆN HẢI QUÂN -HQH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

 

7860202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh