Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

Trường ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (Trường Sĩ quan Lục quân 2) - LBH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

7860201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

Trường ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN (Trường Sĩ quan Lục quân 1)- LAH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

7860201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

513