Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Trường TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - PBH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

7860205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.