Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
 • Trường TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - PBH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên trường,

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu

  * Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

  7860205

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Lý, tiếng Anh