Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Trường HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN (PKH) (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

7860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

215

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.