Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không

Trường HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN (PKH) (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

7860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

215