Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp
 • Trường sĩ quan tăng - thiết giáp - TGH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên trường,

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu

  Đào tạo đại học quân sự

  Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

  7860206

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Lý, tiếng Anh