Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp
 • Trường sĩ quan tăng - thiết giáp - TGH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên trường,

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu

  Đào tạo đại học quân sự

  Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

  7860206

  1. Toán, Lý, Hóa

  2. Toán, Lý, tiếng Anh

   

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc