Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

Trường đại học thông tin liên lạc (trường sĩ quan thông tin) (hệ Quân sự) TTH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

7860221

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh