Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Địa lý tự nhiên kỹ thuật
  • Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
    Địa lý tự nhiênkỹ thuật
    Các chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin địa lý
    74402173020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc