Ngành Diễn viên múa

Ngành Diễn viên múa

 Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành và phát triển kỹ năng múa trên sân khấu.

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức ở nhiều lĩnh vực trong bộ môn âm nhạc học, qua đó chuẩn bị cho sinh viên một lượng kiến thức vừa đủ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn.

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Diễn viên Múa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, văn hóa Việt Nam... bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến những kiến thức tổng quát nhất, chuyên sâu nhất về nhóm kiến thức chuyên ngành, hướng sinh viên đến thực hành nghề nghiệp nhiều hơn lý thuyết cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu biểu diễn trên sân khấu và dàn dựng tác phẩm múanhư múa cổ điển châu Âu, múa dân gian Việt Nam, hóa trang, kỹ thuật biểu diễn, phân tích tác phẩm múa, phương pháp huấn luyện múa...

Cơ hội việc làm và phát triền nghề nghiệp

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Làm việc trong các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa...

- Giảng dạy tại các trường học và trung tâm.

- Làm việc tự do, biểu diễn tại các tụ điểm phục vụ du lịch.

Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tìm kiếm việc làm trong và sau quá trình học tập khá thuận lợi vì sinh viên được tạo cơ hội để thực hành nghề nghiệp với nhiều giảng viên, nghệ sỹ có kinh nghiệm trong  nghề ngay trong quá trình học tập tại trường.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Diễn viên múa

Video clip liên quan Ngành Diễn viên múa

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Diễn viên múa