Ngành Giáo dục Công dân

Ngành Giáo dục Công dân đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học.

Ngành Giáo dục Công dân đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

  • Giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở trường trung học phổ thông.
  • Giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường trung học cơ sở.
  • Làm công tác nghiên cứu, chuyên viên tại các viện nghiên cứu giáo dục, các cơ sở giáo dục.
  • Làm chuyên viên tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị các cấp.

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Giáo dục Công dân

Video clip liên quan Ngành Giáo dục Công dân

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này