Ngành Giáo dục Công dân

Ngành Giáo dục Công dân đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học.

Ngành Giáo dục Công dân đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

  • Giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở trường trung học phổ thông.
  • Giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường trung học cơ sở.
  • Làm công tác nghiên cứu, chuyên viên tại các viện nghiên cứu giáo dục, các cơ sở giáo dục.
  • Làm chuyên viên tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị các cấp.

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Giáo dục Công dân
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Giáo dục Công dân

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Giáo dục Công dân, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Giáo dục Công dân

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Giáo dục Công dân

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Giáo dục Công dân

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc