Ngành Hậu cần quân sự

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hậu cần quân sự

Video clip liên quan Ngành Hậu cần quân sự

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Hậu cần quân sự

Trường HỌC VIỆN HẬU CẦN (hệ Quân sự) - HEH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Hậu cần quân sự

7860218

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh