Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Kinh doanh thời trang và dệt may thuộc nhóm ngành kinh doanh. Ngành này cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên ngành giúp người học trở thành nhà kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và dệt may.

Người học được trang bị các kiến thức về  kinh tế, quản lý, dệt may và thời trang; có kỹ năng quản trị, tổ chức, kết nối liên ngành, tương lai có thể điều hành các loại hình doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang và dệt, may; có tư duy nghiên cứu độc lập; có khả năng thích nghi nhanh chóng, có năng lực đồng cảm và tự học nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc

 

Nội dung được tham khảo từ:
- HUFI - Đại học công nghệ thực phẩm

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên - SKH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Chi tiêu
15 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may ( 02 chuyên ngành : Kinh doanh thời trang ; Quản lý đơn hàng dệt may ) 80
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm DCT (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN
21 Kinh doanh thời trang và Dệt may 7340123 A00, A01, D01, D10
Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
6 Kinh doanh thời trang và dệt may 7340123