Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Video clip liên quan Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trường ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PCH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo Phương thức 1

Chỉ tiêu theo Phương thức 2

Chỉ tiêu theo Phương thức 3

Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3

Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng để xét tuyển

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

7860113

100

 

 

 

A00

CA1