Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học có thể làm việc tại:
     – Giảng dạy môn công nghệ và làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường THCS, THPT, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp dạy nghề, các trường trung cấp nghề.
     – Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo nghề có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, điện công nghiệp, điện tử hoặc các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục kỹ thuật.
     – Làm chuyên gia nghiên cứu chuyên ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp cho các cơ sở nghiên cứu, giáo dục và đào tạo nghề trên cả nước;

KIẾN THỨC
     – Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức về tin học căn bản, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     – Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học.
     – Có kiến thức cơ bản về các chuyên ngành: cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, điện – điện tử, để giảng dạy môn công nghệ bậc THCS,THPT có hiệu quả.
     – Có kiến thức cơ bản về lý luận sư phạm như: Lôgic học, Tâm lý học, Giáo dục học, Giao tiếp sư phạm, Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, Ứng dụng công nghệ trong dạy học, Phương pháp dạy học bộ môn,… để tổ chức quá trình dạy học và giáo dục có hiệu quả ở bậc THCS, THPT.
     – Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
     – Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.
     – Có kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp.
     – Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật;
KỸ NĂNG
     – Chế tạo được một số chi tiết cơ khí đơn giản; tháo lắp và bảo dưỡng được một số động cơ xăng và điezel trong ôtô và xe máy; lắp ráp được các mạch điện trong gia đình và mạch điện đơn giản trong công nghiệp; sửa chữa được một số thiết bị điện và điện tử dân dụng.
     – Thực hiện được các kỹ năng cơ bản để tổ chức hoạt động dạy học môn công nghệ trường THCS, THPT có hiệu quả: Kỹ năng chuẩn bị bài giảng; kỹ năng thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá kết quả.
     – Khai thác có hiệu quả và chế tạo được các phương tiện dạy học đơn giản phục vụ dạy học công nghệ.
     – Triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức người học.
     – Tổ chức tốt hoạt động giáo dục thông qua môn học, công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động tập thể cho học sinh.
     – Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
     – Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, hoạt động thể thao – văn hoá, hoạt động lao động sản xuất nhằm giáo dục toàn diện học sinh.
     – Nghiên cứu được các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục đạt hiệu quả.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
     – Có tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập, kỹ năng hợp tác nhóm trong cộng việc, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân trước pháp luật;
     – Có khả năng nghiên cứu khoa học; tự học hỏi mọi lúc, mọi nơi; có năng lực phán xét, phản biện sự việc trong cuộc sống và đưa ra được chính kiến của mình với lý lẽ khoa học, chân lý phù hợp pháp luật;
     – Có năng lực lập kế hoạch, điều phối các nguồn lực, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy học chuyên ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được nhà trường giao, trên tinh thần tự giác, tự chủ, đảm bảo chất lượng công việc với khả năng cao nhất của bản thân;

Nội dung tham khảo từ trường đại học sư phạm kĩ thuật Vĩnh Long

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Video clip liên quan Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - VLU (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 16 4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh