Ngành Sư phạm Tiếng Jrai

Đào tạo giáo viên Tiếng Jrai có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lòng yêu nghề để giảng dạy ở bậc tiểu học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sư phạm Tiếng Jrai

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Sư phạm Tiếng Jrai

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Sư phạm Tiếng Jrai

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Sư phạm Tiếng Jrai

Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
6 7140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai A00 , C00 , C03 , D01