Ngành Trinh sát kỹ thuật

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Trinh sát kỹ thuật

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Trinh sát kỹ thuật

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Trinh sát kỹ thuật

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Trinh sát kỹ thuật

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ (hệ quân sự)- NQH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Trinh sát kỹ thuật

7860231

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

56