Nhóm ngành vận tải biển

Nhóm ngành vận tải biển

Được xác định là nhóm ngành ưu tiên phát triển trong thời gian tới, nhóm ngành vận tải biển đang cần một nguồn nhân lực lớn.

1. Ngành điều khiển tàu biển
Đào tạo sĩ quan hàng hải phục vụ trên tàu biển, bao gồm các tàu vận tải hàng hóa, vận tải dầu, khí, vận tải hành khách, hoa tiêu, công trình, dịch vụ, quốc phòng...

Sinh viên tốt nghiệp ngành điều khiển tàu biển có thể công tác trên tất cả các loại tàu vận tải sông biển ở trong nước và quốc tế, tàu khai thác và dịch vụ về dầu khí, các công ty vận tải biển, công ty vận tải đường sông, công ty hoa tiêu, công ty bảo hiểm hàng hải và các tổ chức liên quan đến vận tải biển. Ngành này chỉ tuyển nam.

2. Ngành máy tàu thủy

Trang bị kiến thức về lý thuyết và thực tế phân tích, chế tạo, vận hành, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, cơ cấu máy, các động cơ và máy thích hợp hiện có trên tàu thủy cho sinh viên chuyên ngành. Sinh viên được khuyến khích tập trung nghiên cứu các ứng dụng khoa học vào thực tiễn, chứ không chỉ lý thuyết đơn thuần. Từ đó đảm bảo chất lượng đào tạo cho nhu cầu khắt khe trên tàu thủy.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác vận hành máy tàu trên tất cả các loại tàu sông, tàu biển,vận hành các thiết bị khai thác dầu khí và làm trong các nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu thuyền...3. Ngành bảo đảm an toàn hàng hải
Trang bị những kiến thức về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công các công trình đồng thời quản lý khai thác và duy tu các tuyến giao thông đường thủy, công trình bảo vệ bờ, phao tiêu báo hiệu luồng, công trình chống sa bồi, chắn sóng, thanh thải chướng ngại vật, lập dự án đầu tư mạng lưới giao thông đường thủy và các công trình bảo đảm an toàn hàng hải.
Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc trong các bộ phận nghiên cứu sản xuất phao cứu sinh, huấn luyện đào tạo kỹ thuật cứu sinh, công tác ở các công ty sản xuất thiết bị báo hiệu, công ty cứu hộ trên biển...

4. Ngành cơ giới hóa xếp dỡ

Trang bị những kiến thức về sửa chữa, điều khiển và chế tạo các máy xếp dỡ hàng, có khả năng tổ chức cơ giới hóa cảng biển, cảng nội địa, các kỹ thuật an toàn xếp dỡ, kỹ thuật vận tải.
Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các cảng biển, nhà máy đóng tàu, nhà máy sửa chữa tàu thủy, các dàn khoan dầu khí.

Nguồn  TTO

Video clip liên quan

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này