Đăng ký tìm hiểu

Bấm vào nút "Đăng ký tìm hiểu" để Hướng nghiệp Việt cung cấp thêm thông tin về Đăng ký Sự kiện giao lưu hướng nghiệp ngày 04/05/2024 - nghề PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN với lĩnh vực IT/CNTT - A&M Coffee House Studio để giúp bạn lựa chọn phù hợp.

Sau khi Đăng ký tìm hiểu Hướng nghiệp Việt sẽ liên hệ và đồng hành cùng bạn. Và nếu bạn ghi danh, Hướng nghiệp Việt sẽ đảm bảo rằng các đối tác sẽ thực hiện đúng các cam kết và quyền lợi đến bạn.