Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thu Trang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Thuận An - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em bị gián đoạn việc học vì sức khoẻ không được tốt và gia đình khó khăn nên phải nghỉ. Bây giờ em muốn đi học lại nhưng do cũng hơi quá tuổi rồi không biết có học được nữa không? Mong trường giúp đỡ em để em có thể đi học lại! Em chân thành cảm ơn

Ngày tiếp nhận
2017-04-06 01:55:45