Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần quang tuyến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Nhà bè - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình đã tốt nghiệp trung học cơ sở lâu rồi bây giờ muốn học để lấy bằng 12 nhưng sợ bỏ học lâu rồi nên không còn nhớ gì nữa hết...mình đi làm không có nhiều thời gian nên nhờ giúp đỡ..

Ngày tiếp nhận
2017-04-06 17:15:12