Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen hoàng thao

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Q Bình Tân, tp.HCM - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Toi di lam chi hoc duoc vao ban dem

Ngày tiếp nhận
2017-04-09 16:00:56