Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Vũ Hoàng Huy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hiện em là nhân viên của một cơ quan nhà nước, việc làm trong đấy của em hằng ngày là chăm sóc cây cảnh, công việc chỉ đem lại cho em về tiền bạc nhưng tương lai em lại không có,em rất muốn học tiếp để lấy bằng cấp 2 và cấp 3 để bổ sung vào cho cơ quan.

Ngày tiếp nhận
2017-04-10 15:30:25