Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào văn Dũng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do điều kiện ko thể hk tiếp cấp 3

Ngày tiếp nhận
2017-04-11 15:42:06