Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Lê Hoangd Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 9 và quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em rất mong muốn được tiếp tục con đường học tập và bồi hổ văn hoá cho bản thân - tương lai. Mong quí thầy cô giúp đỡ.

Ngày tiếp nhận
2017-04-12 08:54:00