Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần văn hoàng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bắc ninh - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
2017-04-14 06:50:03