Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn phước lộc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện bến cát - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em sn 1998 quê em ở cà mau nhưng vì cuộc sống mưu sinh em phải lên bình dương làm vì vậy em đành nghĩ học, khi em vừa học hết lớp 5 .nay em muốn đi học lại bổ túc

Ngày tiếp nhận
2017-04-14 15:16:48