Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Hạnh Dung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
.Do nhà e không có xe nên hy vọng trung tâm mình có chỗ nào gần phan huy ích hay phạm văn chiêu ạ

Ngày tiếp nhận
2017-04-15 17:32:25