Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Kim Ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em bỏ học năm lớp 7 , nhưng đã gần 8 năm nên giờ em muốn đăng kí năm học lại lớp 6 . Mong các thầy cô có thể giúp đỡ em .

Ngày tiếp nhận
2017-04-16 07:34:45