Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương hoàng dư

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Nam tân uyên - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em nghỉ học vào năm 2008 lúc đó em đang học lớp 8 gì gia đình khó khăn nên phải nghỉ đi làm thuê nên giờ em mún học lại bổ túc để được cấp bằng phổ thông nhờ trường hổ trợ cho em

Ngày tiếp nhận
2017-04-22 22:37:34