Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Ngọc Tâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 4,quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì hoàng cảnh nên em phải nghỉ học giữa chừng,lúc đó em chỉ mới vào học lớp 5 mà thôi vẫn chưa thi một học kỳ nào cả,rồi em phải nghỉ vì gia đình khó khăn nên em phải nghỉ để đi lam phụ gia đình,giờ em rất mong muốn được học lại.

Ngày tiếp nhận
18 June 20172017-06-18 02:00:40