Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn thị trúc linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: quận gò vấp - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
19 June 20172017-06-19 07:00:28