Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn van hết

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quan 6 tphcm - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vua học vua lam

Ngày tiếp nhận
19 June 20172017-06-19 12:51:30