Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Linh Trang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện củ chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Ba bệnh thận nên em phải nghĩ học . Em muốn học tiếp nên muốn học bỗ túc

Ngày tiếp nhận
21 June 20172017-06-21 02:15:17