Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Thanh Huy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyệng bình chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì nhà kg đủ điều kiện nên em mí nghỉ học đi làm giờ em mun học lại mong thầy cô giúp em

Ngày tiếp nhận
22 June 20172017-06-22 12:15:44