Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
tran thi tam

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: huyen đức cơ - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vi luc do kinh te dang kho khan nen toi khong co dieu kien de hoc tiep va gio tuong lai mit mu khi minh khong co hoc thuc

Ngày tiếp nhận
27 June 20172017-06-27 07:51:25