Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
vo quoc linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
học hết lớp 3 nghỉ vì nhà ko có tiền giờ mún học lại để đi học Ngề đi làm

Ngày tiếp nhận
27 June 20172017-06-27 15:08:47