Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Đống Đa - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
28 June 20172017-06-28 08:32:26