Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
cao văn sơn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
sinh năm 92

Ngày tiếp nhận
29 June 20172017-06-29 13:00:17