Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
đinh duy kiên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: tân bình, tân phú, gò vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
ngày trước em học hết lớp 9. nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn em phải nghỉ học để kiếm tiền phụ gia đình. nay em muốn đăng ký học tiếp được không ạ

Ngày tiếp nhận
01 July 20172017-07-01 06:40:44