Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị hằng ny

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Q10 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
01 July 20172017-07-01 16:50:38