Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Kim Thịnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Đường 30/4, p.Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một- BD

Ngày tiếp nhận
02 July 20172017-07-02 15:24:58