Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh thị nguyệt ánh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Huyện củ chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Emđã tốt nghiệp TCCN nghề và hoàn thành chương trình 12 em muốn đi thi lấy bằng tốt nghiệp THPT làm sao chỉ em với ạ

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 7 20172017-07-10 05:22:30