Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị Cẩm Tiên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: quận 11 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống gia đình của em khó khăn phải chuyển nhà đi nhiều nơi khi nghỉ học em đã không rút học bạ nay em đã 18tuổi đã 6 năm rồi chắc là học bạ của em cũng mất rồi nên sợ hồ sơ không đầy đủ không thể đi học mong hãy giúp đỡ cho em em xin cảm ơn

Ngày tiếp nhận
10 July 20172017-07-10 07:45:14