Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
sú tú ngọc phượng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: thủ dầu một - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Vì hoàn cảnh khó khăn. Hiện giờ có công việc ổn định nhưng vẫn muốn học tiếp vì còn dang dở

Ngày tiếp nhận
11 Tháng 7 20172017-07-11 02:43:52