Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Khải Hoàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đang học lớp 8, gần kiểm tra cuối kì thì nghỉ giữa chừng do bị bệnh, giờ em muốn học lại

Ngày tiếp nhận
11 Tháng 7 20172017-07-11 11:24:04