Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thuý kiều

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tân phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì ngày xưa ba mẹ không đủ điều kiện cho e đi học nên bây giờ em muốn đi học để lấy bằng ạ

Ngày tiếp nhận
12 Tháng 7 20172017-07-12 13:18:08