Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoang Thi Chau

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyen Dinh Quan - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
13 Tháng 7 20172017-07-13 07:41:54