Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Hoa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
16 July 20172017-07-16 16:19:35