Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thanh Luân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Q4 Q1 Q3 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
19 July 20172017-07-19 09:02:19