Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen thi thuy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quan 6 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
E nam nay 27 .vi gia dinh kho khan nen e nghi hoc nam lop 4 .hien nay e mun di hoc lai thi co dc hok ah

Ngày tiếp nhận
20 July 20172017-07-20 14:40:27